Meny Stäng
År:
Yrke:
Mest känd för:
Pris:
Patent:

Martin Ekenberg (+46), Brevbomben

1870-1910

Martin Ekenberg föddes i Töreboda men familjen flyttade snart till Gävle där fadern försökte sig på att driva bland annat en hotellrörelse. Martin Ekenberg gick på Tekniska högskolan i Stockholm och läste där kemi och teknik. Vid universitet i Köningsberg i Tyskland fick han en doktorsgrad.

Ekenberg är ihåg kommen mest för att ha konstruerat och tillverkat den första brevbomben som man känner till, detta var år 1904. Bomben var adresserad till Direktör Karl Fredrik Lundin i Stockholm. Attentatet mot Lundin hade troligen sin grund i att bland annat Lundin hade lagt ner utvecklingen av en apparat för mätning av fetthalten i mjölk som Ekenberg hade tagit fram åt Aktiebolaget Separator.

Källa: svenskt uppfinnarmuseum