Meny Stäng
År:
Yrke:
Mest känd för:
Pris:
Patent:

Klas och Kjell Stoltz (+46), Färgklämman

f-d

Patent:

ROI:

Färgklämman AB – stiftades 1981 av bröderna Klas och Kjell Stoltz samt svågern Bo GustavssonAffärsidén bakom bolaget var att uppfinna och utveckla goda och effektiva stöldskyddsprodukter för textildetaljhandeln, med en unik filosofi integrerad i produkterna.

 Läs mer

Tanken var att kunna erbjuda detaljhandeln ett stöldskydd för kläder, accessoarer och skor, som fungerade utan larm och ingripanden mot kunderna i butiksmiljön. Ett stöldskydd som istället byggde på ett förebyggande skydd där själva incitamentet för stölden togs bort. Vem skulle vara intresserad av att stjäla en vara som sedan ändå inte kunde användas?

Den tekniska utvecklingen startade redan 1979 med innovations och utvecklingsarbete som 1980 ledde fram till vår första patentansökan på ursprungsmodellen av Färgklämman.

Under hösten 1983 introducerades den första Färgklämman på den svenska marknaden inför inbjudna gäster och SVT:s Rapport. Kort därefter såldes de första leveranserna till svenska kunder. Två år senare började pionjärarbetet ge frukt och vi expanderade till nya marknader inom Europa.

Fler distributörer i olika länder knöts till företaget under de kommande åren och försäljningen fortsatte att växa samtidigt som den tekniska utvecklingen på produkten fortskred.

I USA bildades dotterbolaget Colortag Inc. 1987 samtidigt som vi övertog vår legotillverkare i Sverige. Vår nya fabrik fick namnet Colorplast AB som sedan 1993 är ensam tillverkare och säljare av Färgklämman AB:s produkter genom licensavtal.

Utvecklingen mot lättare och billigare stöldskydd för kläder krävde nya innovationer av oss och 1989 introducerade vi en ny serie produkter som fick heta M-serien. Vi frångick det ursprungliga luftflödeslåset som krävde kompressorer i kassorna och utvecklade istället kopplingslås med magnetisk öppning. En teknik som underlättade arbetet i kassorna och innebar att produkterna kunde minskas i omfång.

M-serien utökades efterhand med nyare och ännu bättre produkter. Colortag Mini och Micro ersattes av Midi och Multi och serien kompletterades år 2000 med vår senaste produkt; Colortag Plus som är en kombination av färgskydd och larm. Colortag Plus kan levereras med ett integrerat larmelement för 8.2 mhz frekvens eller för olika elektromagnetiska system baserade på s.k. ”magnetstrips”. De tre senare produkterna utgör stommen i vårt nuvarande produktsortiment. Framförallt storsäljarna Colortag Multi och Colortag Plus som årligen levereras i flermiljonantal på den internationella marknaden.

Färgklämman AB uppfann tekniken med färgmärkning av kläder som förebyggande stöldskydd 1979 och leder utvecklingen inom området sedan dess.

 

Källa: svenskt uppfinnarmuseum