Meny Stäng
År:
Yrke:
Mest känd för:
Pris:
Patent:

Carl von Linne (+46), Biologisk systematik

1707-1778

Carl von Linné född 1707 – död 1778 Carl von Linné, den svenska vetenskapsmannen, som är mest känd i hela världen genom tiderna. Linné föddes den 13 maj 1707 i komministergården i Råshult Stenbrohults socken, Kronobergs län.  Hans far var komministern, senare kyrkoherden i Stenbrohult  Nicolaus (Nils) Linnaeus. Nicolaus var bondson men tillhörde en släkt där många söner hade fått studera till präst. Modern Christina Broderzonia var prästdotter från samma socken.

Nicolaus hade ett väldigt intresse för växter, något som inte var helt självklart ibland prästerna på den tiden. Detta intresse för växter resulterade i att Nicolaus kom att anlägga en fantastisk trädgård med en mängd olika växter och fruktträd. Sannolikt var det denna trädgård som från tidiga barnaår kom att påverka Carl till hans stora intresse för naturen och dess olika växter.
Carls studiebana började med att han först fick en privatlärare i hemmet, Johan Telander. År 1714 fortsatte han studera på en skola i Växjö ihop med sin privatlärare, som inte var så trevlig att ha att göra med. Men under åren 1719-1722 fick han en betydligt trevligare och mer sympatisk handledare, han hette Gabriel Höök. Gabriel kom sedan att bli Carls svåger, han gifte sig med Carls syster, Anna Maria Linnaeus. När sedan den unge Carl kom till gymnasiet i Växjö, var det särskilt två personer som kom att betyda mycket för honom. En av dem var skolans rektor tillika faderns vän, Daniel Lannerus, som lät den unge Carl fritt beträda hans trädgård för att äta bär och studera alla de olika växterna i trädgården. Den andra personen som hade stor betydelse för Carl var provinsialläkaren, lektorn Johan Rothman.

Tanken var från början att Linné skulle läsa till präst men den inriktningen ändrades under senare delen av gymnasietiden till en inriktning att bli läkare på grund av hans stora intresse för naturen. Carl var som student inte alls skolans geni, ej heller tillhörde han de sämsta. Efter gymnasiet i Växjö var han inskriven i både Lund och Uppsala. Vid den tiden företog Linné ett flertal vetenskapliga resor till bland annat Öland och Gotland, han gjorde även en resa till Lappland med flera platser.

Med tiden blev Carl professor vid Uppsala universitet och han blev även adlad den 7 april 1757 av kung Adolf Fredrik med namnet von Linné. Carl von Linnés största bedrift får nog anses vara hans gedigna arbete med att klassificera och namnge naturen med latinska namn, ett system som används ännu i våra dagar av den vetenskapliga världen.  Linnés klassificeringssystem och namngivnings system är uppbyggt kring hur växterna fortplantar sig, deras sexualsystem. Han fortsatte sedan med att utveckla sitt system så att det även innefattade förutom växter även både djur och mineraler. Med tiden kom Linné att ha ett 20- tal elever som han kallade sina lärjungar. Dessa skickade han runt i världen för att forska och samla in material.

Den 26 juni 1739 gifte sig Carl von Linné med Sara Elisabet Moraea dotter till provisialmedicus assessor  Moraeus och Elisbeth Hansdotter från Falun. Med henne fick han fem barn som uppnådde vuxen ålder fyra döttrar (Elisabeth, Sara, Lovisa, Sofia) och en son (Carl).

År 1758 inköpte Linné gården Hammarby i Danmarks socken, Uppsala län. Gården skulle bli en tillflyktsort för Linné och hans familj för att komma från den osunda stadsmiljön i Uppsala, det var också tänkt som ett änkesäte. Till Hammarby kom Linné att ta med sig sina studenter från Uppsala, för att studera växtligheten och dess skönhet. Med tiden kom gården att ärvas av Linnés ättlingar fram till år 1879 då den såldes till staten, för att bevaras till eftervärlden och är idag ett omtyckt utflyktsmål.

Den världsberömda vetenskapsmannen Carl von Linné  slutade sina dagar 71 år gammal, 1778 i Uppsala. Hans fru Sara Elisabet Moraea avled på gården Hammarby år 1806. Båda ligger begravda i Uppsala domkyrka tillsammans med sonen Carl von Linné den yngre.

 

Berömda citat av Carl von Linné

”Där man får tänka och skriva vad man vill, där blomstra studier. Där religionen är fri blomstrar landet. Där teologin regerar fungerar intet.”

”Lapparna är våra lärare och vi ska lära av dem. Då blir vi på alla sätt lyckligare och friskare.” 

”Människans fysiologi, både den yttre och den inre, visar att frukt och grönsaker utgör hennes naturliga föda.”

”Om ett träd dör, plantera ett annat i dess ställe”

”Även ur en liten stuga kan en stor man träda fram.”

 

Källa: svenskt uppfinnarmuseum