Meny Stäng
År:
Yrke:
Mest känd för:
Pris:
Patent:

Carl-Edvard Johansson (+46), Kombinationsmåttsatsen

1864-1943

Carl Edvard Johansson föddes 1864 i Västmanland, han var känd för sin noggrannhet och sin uppfinningsrikedom sedan barnsben. Föräldrarna hette Johan Johansson (1826-1905) och Carolina Rask (1829-1915). Fadern Johan var förman och konstruktör vid Frötuna bruk i Fellingsbro, Västmanland. Bägge föräldrarna var strikta och starkt religiösa.

År 1882 utvandrade Carl Edvard, endast 18 år gammal, till Minnesota i USA, där hans bror Arvid redan var bosatt. Carl Edvard studerade engelska och aritmetik i ett halvår på Gustavus Adolphus College S:t Peter i Minnesota . Där han senare i livet blev tilldelad titeln hedersdoktor. Han återvände hem till Sverige 1885. År 1896 gifte han sig med Margareta Andersson och paret fick fyra barn tillsammans: Elsa, Signe, Edvard och Gertrud. Samma år som han gifte sig uppfann något som skulle förändra hela världen, kombinationsmåttsatsen, med passbitar. Carl Edvard Johansson kom att i folkmun kallas för ”Mått-Johan”

Kombinationsmåttsatsen var en revolutionerande uppfinning och den banade vägen för att man kunde tillverka delar med sådan precision att de blev exakt lika. Kombinationsmåttsatsen möjliggjorde löpande bandet och modern massproduktion på alla världens industrier.

1918 återvände han till USA igen och där bildade han företaget CE Johansson Incorporated. Under tiden som han bodde i USA tog han kontakt med Henry Ford rörande ett samarbete. Denna kontakt resulterade i att Henry Ford köpte upp Johanssons företag. Därefter (år 1923) började han arbeta hos Henry Ford, det påstås att Johansson förutom Henry Fords son Edsel var de enda som kunde gå in till Ford på hans kontor utan att först knacka på dörren.

Den som först importerade kombinationsmåttsatsen till Amerika var Henry M Leland. Han var grundaren av Cadillac Automobile Company i Detroit. Leland lär ha sagt följande:
“There are only two people I take off my hat to.
One is the president of the United States and
the other is Mister Johansson from Sweden”.

Inte långt efter det att Leland hade importerat kombinationsmåttsatsen gjorde hans konkurrent Henry Ford det samma. Kombinationsmåttsatsen kostade då ungefär lika mycket som en medelstor bil. Johansson hade ett väldigt gott anseende i USA. Somliga säger att det var han som vann det första världskriget genom att USA kunde producera så bra vapen och fordon med hjälp av Johanssons måttsats.

 

Carl Edvard Johansson uppfann även skjutmåttet och cykelkedjan. En av alla hans utnämningar och priser var att han blev utnämnd till ledamot av IVA – Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien år 1919. 1936 återvände han till Sverige igen och till Eskilstuna pga. av sin höga ålder, 72 år gammal. Under hela sitt liv gjorde han totalt 22 resor över Atlanten. År 1946 tilldelades han postumt IVA:s Stora Guldmedalj ”för insatser till teknisk utveckling. Mått-Johan var en stor man av stora mått.