Meny Stäng
År:
Yrke:
Mest känd för:
Pris:
Patent:

Jonas Wenström (+46) , Trefas växelspänning

Jonas föddes i Hällefors, hans föräldrar var ingenjören Wilhelm Wenström och Maria Ursilla von Zweigbergk. Som barn drabbades Jonas av rakitis (engelska sjukan). Detta kanske var en bidragande orsak till att han redan tidigt började intressera sig för böckernas värld. Kanske var det sjukdomen och intresset att förkovra sig som tillsammans gjorde honom till en uppfinnare. Familjen Wenström flyttade till Örebro på 1870-talet. Där sonen Jonas började på läroverket, där han även gick ut med bra betyg. Även om han var duktig i skolan, fanns det lärare som tyckte att den unge Wenström var allt för ”irriterande underdånig”. Jonas studerade i både Uppsala och Oslo, efter avslutade studier började han arbeta hos sin far som teknisk konsult. En bekant till familjen var kvarnägaren G A Engelbrektsson, Jonas erbjöd sig att installera elektrisk belysning i kvarnen om han fick bygga en likströmsmaskin i Engelbrektssons verkstad. Jonas visade ritningarna för Engelbrektsson, men han trodde inte på Jonas maskin. Efter diverse turer fick Jonas år 1882 installera sin första stora uppfinning generatorn i Engelbrektssons kvarn som fick namnet Sköldpaddan. Hans generator fungerade inte till en början vilket irriterade kvarnägaren. Den som hjälpte Jonas att få generatorn att fungera var hans medhjälpare Axel Rehli. Axel tog på eget initiativ bort en jordkabel vilket avhjälpte felet. Axel Rehli blev senare verkmästare på ASEA i Västerås. Jonas Wenströms dynamomaskiner och trefas var det som lade grunden till det världsomspännande företaget ASEA, idag ABB (ASEA Brown Boveri) Men de som lade den allra första grunden till ASEA var affärsmannen Ludvig Fredholm och Jonas Wenströms bror civilingenjören Georg (Göran) Wenström när de år 1881 demonstrerade den första svenska elektriska gatubelysningen i Stockholm. Jonas visade redan tidigt tecken på en begåvning utöver det normala. Något som intresserade honom var elektriciteten. Detta intresse kom att resultera i att han 1882 fick patent på en likströmsgenerator (dynamo). År 1890 fick Jonas Wenström patent på trefassystemet, men år 1959 fastslogs det att det egentligen var ryssen Michail Dolivo-Dobrovolskij som var först med den uppfinningen. Jonas Wenström är ett bra exempel på en svensk som påverkat hela industrisamhället.

Generatorn på bilden är tillverkad av Nya Förenade Elektriska AB i Ludvika. Detta företag köptes upp år 1916 av ASEA i Västerås, det företag där Jonas Wenström var en av nyckelfigurerna.

 

Källa: svenskt uppfinnarmuseum