Meny Stäng
År:
Yrke:
Mest känd för:
Pris:
Patent:

Gustaf Dahlén (+46), Klippljusapparaten

-1937

Patent:

ROI:

 

Bondpojken från Skräddaregården i Stenstorp Västergötland som blev en världsberömd uppfinnare och ingenjör. Gustaf Dalén föddes 1869 i en syskonskara på fem bröder och en syster. Gustaf och hans syskons föräldrar var lantbrukareparet Anders Johansson och Lovisa Dalén. Barnens mor var en framsynt person som insåg vikten av att barnen skulle få en utbildning, var av en bror till Gustav blev kontraktsprost och en annan ögonläkare. Gustaf själv var mera praktiskt lagd och konstruerade komplicerade uppfinningar redan i sin ungdom. Efter folkskolan genomgick han en utbildning vid folkhögskolan och lantmannaskolan i Stenstorp, där fick han utbildning i mejerihantering och trädgårdsskötsel. Efter avslutad skolgång arbetade han hemma på gården med diverse tekniska idéer samt ägnade sig även åt fröhandel, biodling och drev även ett litet mejeri på gården. Gustaf byggde och reparerade även lantbruksmaskiner och ägnade sig åt uppfinningar. 1892 begav han sig till Stockholm för att visa upp en uppfinning för uppfinnaren Gustaf de Laval. Uppfinningen var en apparat att fastställa fetthalten på mjölken med. Denna skulle hjälpa bönderna att få reda på vilken fetthalt som var i mjölken och därmed bestämma vilken betalning de skulle få. Det var detta besök hos de Laval som blev startskottet för hans högre studier. Efter en del självstudier kom han in på Chalmers Tekniska institut och där tog han civilingenjörs examen 1896. Som ny utexaminerad ingenjör kom Dalén att intressera sig för cykeln och då speciellt för hur man kunde förbättra dess bromsystem. Han arbetade även med ångturbiner och gjorde experiment med en varmluftsturbin då vid Gustaf de Lavals Ångturbin AB i Saltsjö-Järla, Nacka. Samtidigt hade han firman Dalén & Celsing som han hade startat med en studiekamrat från Chalmers. Det som kanske Gustaf Dalén är mest känd för är klippljusapparaten med tryckregulator, solventilen, den automatiska glödnätsutbytaren och linspendeln för fyrbojar till havs för att eliminera dyningarnas rörelser på fyrhuset för att få ett stabilare ljussken samt Aga-massan för en säker hantering och lagring av acetylen. År 1912 var Dalén med om en gasexplosion som resulterade i att han fick svåra brännskador och blev även blind på båda ögonen. Samma år fick han Nobelpriset i fysik, han fick priset för ”uppfinningar av självverkande regulatorer att i kombination med gasaccumulatorer användas till belysning av fyrar och lysbojar”. 1913 valdes Dalén in i kungliga vetenskapsakademien som ledamot nummer 765. Gustaf Dalén kom att driva företaget AGA till sin död 1937 trots att han hade blivit blind 25 år tidigare. Hans sista vilorum är på Lidingö kyrkogård i Stockholm.

 

Källa: svenskt uppfinnarmuseum