Meny Stäng
År:
Yrke:
Mest känd för:
Pris:
Patent:

Andreas Tengvall (042), hålslaget och gaffelpärmen

1840-1910

Patent:

 FI431

ROI:

Esseltes i dag kanske mest kända produkt är pärmar. Redan 1889 uppfann Andreas Tengvall Esseltes Jopapärmen, som är förebilden till gaffelpärmen. 1890 fick han patent på Triopärmen, som är en föregångare till dagens moderna Jopapärm. Konstruktionen är densamma än i dag: en delbar rygg i askträ som är klädd med tyg. Gaffelmekanismen har med sitt triosystem blivit svensk pärmstandard. Det vill säga med ett avstånd mellan hålens centrum på 21–70–21 millimeter. Mekanismen har ett mellanläge som gör att den kan öppnas litet grand.

Grosshandlaren Andreas Tengwall från Helsinborg uppfann den idag allmänt använda gaffelpärmen som med sina fyra gafflar håller papperet på plats. Han fick patent på sin uppfinning år 1890 och gaffelpärmen gick då under namnet triopärmen. Samtidigt konstruerade han ett hålslag som var anpassat för att håla ett A-4 papper så att det passade att sätta in i pärmen. Hålslaget var utfört i ett 4-hålssystem och gick under beteckningen triohålslaget. Detta med ordet trio som stod framför – hålslag och – pärm berodde på att det var tre kompanjoner som låg bakom hela projektet, förutom Tengvall var det även bokhandlaren Otto Killberg och bokbindaren R. Larsén.

Andreas Tengwall byggde en fabrik i källaren på villa Valltorp, som han låtit uppföra 1876. Han startade även upp en fabrik i Amerika för att komma närmare den amerikanska marknaden. Företaget hette då A & T. Tengwall.

Efter det att Andreas gått ur tiden, 70 år gammal, tog sonen Teodor över hela verksamheten, efter Teodors frånfälle år 1926 var det hans syster Frida som kom att ta över bolaget som då hette Tengwall AB. Frida kom sedan att sälja bolaget till Esselte. Idag är konstruktionen på Tengwalls pärm och hålslag svensk standard.

 

Källa: Helsingborgs museum, svenskt uppfinnarmuseum,