Meny Stäng
År:
Yrke:
Mest känd för:
Pris:
Patent:

Jonas Jönsson Byman (+46), Bultsaxen

1866-1918

Jonas Jönsson Byman föddes den 4 november 1866 i Myssjö, Jämtlands län. Han var torpare och gift med Lisa Eriksdotter. Tillsammans hade de sju barn.

Jonas Jönsson Byman uppfinning var bultsaxen som är till väldigt stor nytta vid kapning av till exempel rundjärn och armeringsjärn, exempelvis grövre kedjor, bultar och hänglås. Men när Jonas skulle försöka få patent på sin uppfinning så gick det mindre bra. Han blev nämligen frånlurad sin uppfinning.

Jonas gjorde först en prototyp av trä för att se hur det hela skulle se ut och fungera. Sedan lät han göra ett original av metall som fungerade perfekt. Både prototypen och originalet finns idag bevarade och är i hans släkts ägo. Om man frågar patentverket var ursprunget till bultsaxen kommer ifrån, skulle de nog svara att den kommer ifrån Eskilstuna eller däromkring, men så är inte fallet.

Jonas söner har berättat att deras far skickade prototypen av trä till en person i Eskilstuna som hade möjligheten att tillverka en bultsax av metall i full skala.  Efter en tid fick han tillbaka prototypen av trä och ett exemplar av metall så som han hade beställt.  Exemplaret av metall skulle han skicka med patentansökan. Sagt och gjort, Jonas skickade in patentansökan men fick den ganska snart åter med ett meddelande att de hade avslagit ansökan pågrund av att det var en annan person, som just hade tagit patent på en likadan bultsax. Det enda som skilde Jonas bultsax och den som kom ut på marknaden, var att den var försedd med tillverkarens namn på handtagen.

Detta tog Jonas så hårt att han beslutade sig för att lämna fru och barn hemma i Tosåsen och emigrera till USA. Där livnärde han sig som byggmästare, men efter tolv år så vände han åter hemåt igen och byggde ett nytt hus åt sig och sin familj. Tråkigt nog så avled han inte så långt efteråt att allt var färdigt 21 juni 1918, han blev endast 51 år gammal.

Bultsaxprototypen av trä såg dagens ljus i Jonas egen verkstad som bestod av två små hus, en smedja och ett snickeri. Dessa hus finns kvar ännu idag.

Jonas söner fortsatte verksamheten i faderns fotspår med tillverkning av borstar, vispar, och olika köksverktyg. Men i och med att billigare och billigare produkter togs fram av andra aktörer så blev det inte lönsamt i längden, vilket resulterade i att sönerna lade ner verksamheten. Det som då blev kvar, var en massa utrustning och verktyg som idag visar hur en liten verkstad på landet såg ut i gången tid. Bysmederna som på sin tid var både uppfinningsrika och snillrika, var och en på sitt sätt. Personer som med enkla medel kunde skapa underverk, som kom väl till pass i både slott och koja då det begav sig.

Källa: svenskt uppfinnarmuseum