Meny Stäng

Ernst Alexanderson (+46, +1) , Elektronik

 

1878-1975

Patent: (300)

CA114385

ROI:

 

Ernst Alexanderson var en av vår tids riktigt stora uppfinnare inom elektroniken. Alexanderson föddes i Uppsala 1878. Hans far hette Aron Martin Alexanderson och var professor i grekiska språk vid Uppsala universitet. Modern hette Amelia von Heidenstam och var kusin med den inte helt obekante författaren Verner von Heidenstam.

Ernst Alexanderson tog studenten i Lund 1896 och året därpå 1897 skrevs han in vid Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) och tog där sin civilingenjörsexamen år 1900. Efter det bar det av till Tyskland för vidare studier inom elektronik och då vid Technische Hochschule i Berlin 1900-1901.

Ernst Alexanderson hade över 300 US patent, det sista fick han 1968 vid den aktningsvärda åldern av 89 år. Han är en bland de få personer som under sin livstid kunnat påverka utvecklingen av elektroniken på ett flertal områden. Under första och andra världskriget uppfann han bland annat elektrisk framdrivning av fartyg samt utrustning som underlättade för flygplan att landa i tät dimma. En annan uppfinning är högfrekvensgeneratorn som användes vid radiosändningar.

Alexanderson valdes 1949 till teknologie hedersdoktor vid KTH i Stockholm, vid den skola som han en gång i sin ungdom hade tagit sin examen i. Denna stora ingenjör och uppfinnare avled 1975 i New York USA det land som han hade flyttat till och verkat i sedan 1902. Man kan utan att ta i kalla honom för en pionjär inom radions och televisionens utveckling.

Radiostationen Grimeton ligger ca 10 kilometer öster om Varberg och upptogs år 2004 på UNESCO:s lista över världsarv. Detta säger en hel del om vad professorsonen från Uppsala som emigrerade till USA i början av 1900 talet uträttade under sin levnad.

Källa: Svenskt uppfinnarmuseum