Meny Stäng

ISO 37001 System för hantering av bestickning

ISO37001 har till syfte att förhindra, upptäcka och adressera mutor genom att anta en bestickningspolitik, utse en person för att övervaka efterlevnaden av bestickning, utbildning, riskbedömning och genomlysningar på projekt och affärsrelaterade företag, genomföra finansiella och kommersiella kontroller och inrätta rapporterings- och utredningsförfaranden.

Mutor är en av världens mest destruktiva och utmanande problem. Med över 1 miljarder dollar betald i mutor varje år, är konsekvenserna katastrofala, minskar livskvaliteten, ökad fattigdom och förödande allmänhetens förtroende.

Trots att det på nationell och internationell nivå finns ansträngningar att bestraffa bestickning, är det fortfarande ett viktigt problem.

ISO har utvecklat en ny standard för att hjälpa organisationer att bekämpa mutor och främja en etisk affärskultur. Den är utformad för att hjälpa din organisation att genomföra ett system för hantering av bestickning eller förbättra de kontroller du för närvarande har. Det bidrar till att minska risken för mutor som uppstår och kan visa för dina intressenter att du har infört internationellt erkända bestraffningar mot bestickning mot god brottslighet.

Läs mer om ISO37001