Meny Stäng

Svenska regeringens kraftsamling för innovation…

Vid en genomlysning av Sveriges regerings senaste kraftsamling för innovation finner vi att av de 100 utvalda så har endast 6 (sex) personer egen erfarenhet från patent!

Ska man tolka detta som att patent och erfarenhet från patent är helt ointressant när det kommer till reell innovation?
Varför tror regeringen det är i så fall så? Kan det månne vara så att det är pga avsaknad av egen innovations erfarenhet? Eller är patent och då i första hand svenska patent hetl värdelösa?

Varför finns det ingen offenlig statistik över hur ett patent betalar sig för alla de små innovatörer som bidrar med innovationer som dyker upp här och där i världshistorien?