Meny Stäng

Nationella innovations rådet utan innovatörer

Åren 2013 till 2015 bildade en grupp människor ett forum för svenska innovatörer. Framgångar märktes bl a i att personer i ansvarsställning som gjort grova fel försvann från radarn efter att missförhållandens exponerats medialt. IPR Forum representerades bl a i Almedalen.

En av IPR Forums (Innovators resistance) största framgångar var att göra PRV, Patent och registreringsverket anslagsfinasierat från att tidigare vara avgiftsfinansierat. Detta skedde efter att regeringskansliets ansvariga tjänstemän och politiker uppmärksammats på riskerna med korruption då vissa dominerande patent firmor som Zacco stod för en betydande del av PRVs 400 anställdas försörjning. Den person på regeringskansliet som var drivande i dessa frågor, avled tyvärr under mystiska omständigheter 2 månader innan PRVs nya regler trädde i kraft. Hans efterträdare rekryterades från PRV.. Frid över Magnus minne.

2015 bildade statsminister ett Innovations råd – utan innovatörer dvs personer med erfarenhet i egna patent. 1 av 18 medlemmar i rådet med eget patent, dvs 95 % av Stefan Lövfens rådsmedlemmar saknar formell innovations erfarenhet.

Hade premiärminister Stefan otur när han tänkte?

Läs mer på regeringskansliets hemsida här