Meny Stäng

Arbetslöshetskassa / a-kassa

Bästa pensionssparandet, ikassa, alternativ till a-kassa, egenkontrollerad trygghet i arbetslivet

Företagare eller delaktig medlem i företag får EJ ta ut a-kassa

”En person som driver en näringsverksamhet som denne är personligt verksam i och som denne har ett väsentligt inflytande över är att anses som företagare i försäkringens mening. En person som är att anses som företagare har normalt inte rätt till ersättning från a-kassan. Om en företagare upphör att driva näringsverksamheten, slutar ha ett väsentligt inflytande och slutar arbeta i verksamheten kan denne ha rätt till ersättning vid arbetslöshet.

Om man driver en näringsverksamhet och sitter i styrelsen för samma företag är det troligt att man har ett väsentligt inflytande över företaget och det är troligt att man anses vara företagare i försäkringens mening. Om så är fallet så behöver den sökande inte bara avsäga sig platsen i styrelsen, denne behöver även visa att hen helt skiljt sig från företaget. Det vill säga, sluta arbeta, om man ägt företaget sälja aktier, eventuella hyresavtal kan behöva avslutas etc.”

Källa: Handels, Unionen, Vision, SmåA, Akademikerna, 2019.

I korthet kan man säga att en person som sitter i styrelsen för- eller har ett ägande i t ex. ett familjeföretag, per definition inte kan få ersättning från någon a-kassa i Sverige!

Se därför fackföreningarnas A-kassa som en social trygghetsförsäkring, om allt du byggt upp ”brinner upp” får du en liten slant från socialen under en begränsad tid, d.v.s. A-kassan.

All annan förståelse är fel!

Läs vad Sveriges regering beslutat i frågan.

Skapa din egen trygghet enkelt med ett eget alternativ till a-kassa

Det finns en alternativ lösning som komplement – eller som helt ersätter traditionell A-kassa!

  • Som inte begränsar sig till 300 dagar
  • Inte slutar vid 65 års ålder
  • Inte begränsar sin dagpenning till ett visst belopp
  • Inte skattas lika hårt som a-kassa
  • Ökar ditt låneutrymme i bank
  • Skapar ett pensionsspar som växer exponentiellt
  • Reducerar din administration till ett minimum

Läs mer på: IKASSA – En av de bästa sparformerna du kan hitta