Meny Stäng

Svenskt rättssystems lukrativa bisysslor

Av en händelse och på ren ingivelse, fick vi ett infall att undersöka en specifik åklagares tillstånd att bedriva bisyssla i eget aktiebolag. Det finns ju lagstiftning för att undvika intressekonflikt – men detta gäller tydligen inte anställda i förtroende ställning inom svenskt rättsväsende. Genom att inte begära tillstånd så kan de överordnade neka kännedom om denna illegala verksamhet.

Efter inhämtande av personallistor från domstolsverket & åklagarmyndigheten (=offentliga handlingar) , jämförande av dessa 3000 statsanställda personer med bolagsverkets bolagsregister, fann vi att häpnadsväckande många hade egna bolag.

Vid efterföljande förfrågningar till respektive personalansvarig framgår det att dessa bisysslare saknar tillstånd bedriva bisyssla.

Vissa omsätter årligen beskedliga 6 siffriga belopp (100 000-900 000) men många både 7, 8 och 9 siffriga belopp.

Det omsätts miljarder, utan tillstånd och har gjort så under lång tid. Vissa lånar till och med ansedda advokatfirmors respektabla kontors för att bedriva denna bisyssla. Vissa har satt i system att ta mål som kan gynna familj vänner och det egna företaget – snarare än svensk rättvisa.

Hur många rättegångar kommer behöva tas om pga jävsintressekonflikter?  Och – vem ska skall stå för kostnaderna?

Vill du veta mer? Köp vår bok EGETvis!