Svensk bruttolöns- kalkylator

Din lön (brutto): 0 Motsvarighet i kronor/timme: 0 kronor/timme
Arbetstimmar per månad: 0 Spilltid (timmar)
Företags brutto 0 + 0 = 0
 
Typ av avgift Arbetsgivar-avgifter (i %) Motsvarighet i SEK (kronor) Motsvarighet i kronor/timme
Ålders-pensions avgift 10.21% 0 kronor NAN kronor/timme
Efterlevnads pensions avgift 1.17% 0 kronor NAN kronor/timme
Sjukförsäkrings avgift 5.02% 0 kronor NAN kronor/timme
Föräldra-försäkrings avgift 2.6% 0 kronor NAN kronor/timme
Arbets-skade försäkringsavgift 0.3% 0 kronor NAN kronor/timme
Arbetsmarknads avgift 2.91% 0 kronor NAN kronor/timme
Allmän löneavgift 9.21% 0 kronor NAN kronor/timme
Kommunalskatt 30% 0 kronor NAN kronor/timme
 
Summa skatt innan konsumption NAN% NAN kronor NAN kronor/timme
Disponibel inkomst efter direkta skatter NAN% 0 kronor NAN kronor/timme
Boendekostnad (~1/3 av disponibel inkomst) NAN% 0 kronor NAN kronor/timme
Mervärdesskatt (~2/3 av disponibel inkomst) NAN% NAN kronor NAN kronor/timme
Total skatt-generering NAN% NAN kronor NAN kronor/timme
 
Spilltid omräkning till skatte-förlust NAN kronor Antal skolluncher i Helsingborg (2012)
(som spilltiden motsvarar)
NAN st. luncher

Här kan ni läsa en PDF om hur tankeprocessen bakom verktyget ligger till Gå tillbaka till IS042.se