Meny Stäng

Skatteupplägg

“det finns ingen lag att man måste välja den dyraste skattemodellen”
– citat från processförare på skatteverket.

 

I bland läser man om personer som försöker undgå skatt genom s k Cypern , Malta, Österrike upplägg. Vad det handlar om är att en advokatfirma eller revisions firma säljer in en lösning, ett upplägg, som “köparen” dvs den förmögne inte har en chans att försvara i egen regi. Smart!

Först betalar man en förmögenhet i pengar och tid till konstruktörerna, sen, när det går galet, så måste “köparen” betala konstruktören för att reda ut soppan.

Oavsett om “köparen ” åker i fängelse eller ej så kommer hela processen bli offentlig handling hos förvaltningsdomstolen, där “köparens” privatliv hängs ut med familj vänner och allt.

Dessutom prioriterar skatteverket dessa “möjliggörare” i sina kontroller. Största möjliga utfall till minsta möjliga insats. Det är våra välfärdskattepengar det handlar om.

Har den förmögne otur när den tänker??
(Det finns kemiska förklaringar till detta beteende i Nobelpristagaren Daniel Kahnemanns bok ” att tänka snabbt och långsamt”).

Om vi räknar med ett bruttobelopp för en förmögen på 145 miljoner som skall skattas i ett AB så rör det sig om 29 Miljoner. Om vi då tänker oss att denna förmögne fonderar det som blivit över efter skatt dvs 116 miljoner i en bra fond med 10% avkastning så är ursprungsbeloppet återställt redan efter drygt 2 år..

 

Vill du veta mer? Köpt vår bok EGETvis!