Meny Stäng

Konkursförvaltning – bortom jävs och ekonomisk kontroll

Vi har ofta funderat på varför en domstol kan döma till vissa ersättningar utan att förankra det i verkligheten. en domstol kan döma betala advokatersättning och förseningsräntor men kräver aldrig en timlista från advokat/ motpart. Vi ett tillfälle när vi stämde en bedragare, förlorade vi för motparten hittat på att det var tvistligt och skulle vrängas i privat skiljedomstol. Vi fick en räkning från motparten på 100 000 – men när vår advokat klagade – så sänktes beloppet till 50 000! Men inte en enda nedlagd timme redovisades..

50 000 är mycket pengar för en vanlig människa.

Så, för en tid sedan undersökte vi en konkurs. Advokaten hade utrett en konkurs av ett bolag med senaste årsomsättning på 22 000 000. Advokatens arvode landade på 2 200 000. Men det saknades timlistor, vem som gjort vad, när, hur och varför.

Tillsaken hör att gamla redovisningsfirman hade ett strategiskt samarbete med advokatfirman och köpare av konkursboenet var en konkurrent som även de var klient till redovisningsfirman.

Vid kontroll med kronofogdens tillsynsavdelning visar det sig att det är standard att konkursförvaltare debiterar 10% av års omsättningen – utan jävs eller ekonomisk kontroll. Det spelar ingen roll om det är 1 verifikation eller 1 miljon verifikationer.

I Danmark fungerar det helt annorlunda!

Vill du veta mer? Köp vår bok EGETvis!