Meny Stäng

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Försäkringskassan är väldigt generös med att hjälpa personer som startat eget. De räknar fram ett SGI (SjukpenningsGrundandeInkomst).

För en person med hobbyverksamhet som deklarerar sin verksamhet på en NE/NEA bilaga på sin vanliga deklaration, utan formellt bolag, så gäller de vanliga reglerna som gäller för alla anställda.

För en person med 900:- firma som varit igång <36 månader räknar Försäkringskassan fram ett SGI enligt en schablon för din yrkeskategori som de hämtar från SCB (Statistiska Centralbyrån).

För en person som varit igång med eget bolag >36 månader utgår man från bokförd skattad inkomst enligt RR (Resultaträkning) & BR (Balansräkning).

För en person med AB (Aktiebolag) gäller samma regler som <36 månader, >36 månader gäller lönen som bokförts och skattats de senaste 6 månaderna.